• darkblurbg
  Taxi Personeelsdiensten
  Wij zijn dé oplossing voor de taxibranche voor werkzoekenden en opdrachtgevers
 • darkblurbg
  Taxi Personeelsdiensten
  Wij zijn dé oplossing voor de taxibranche voor werkzoekenden en opdrachtgevers
 • darkblurbg
  Taxi Personeelsdiensten
  Wij zijn dé oplossing voor de taxibranche voor werkzoekenden en opdrachtgevers
 • darkblurbg
  Taxi Personeelsdiensten
  Wij zijn dé oplossing voor de taxibranche voor werkzoekenden en opdrachtgevers

Loopbaanadvies

Het is waardevol om deze zoektocht naar antwoorden niet alleen te doen. Taxi Personeelsdiensten adviseert je graag. Onze adviseurs werken allen met passie en helpen je! Objectief leer je naar je eigen werk te kijken. Je krijgt soms bevestiging maar ook nieuwe ideeën en vooral energie om met concrete acties aan de slag te gaan. 

Vorm

Wij bieden verschillende trajecten aan. Kort of uitgebreid maar altijd op maat. Een loopbaangesprek om je op weg te helpen, of een loopbaantraject met verschillende instrumenten om je talenten en wensen in kaart te brengen.

Assessments zijn onderzoeken die zorgen voor een stuk bewustwording en inzicht. Wat heeft iemand in 'huis' om aan de slag te gaan met zijn of haar ontwikkeling of vervolgstappen.

Taxi Personeelsdiensten is business partner van Profiles International. Dit is een internationale organisatie met vertegenwoordigingen in meer dan 40 landen, die zich toelegt op het ontwikkelen en het aanbieden van onderzoeksmethoden en testmateriaal op het gebied van functie- en persoonsanalyse en het functioneren van het individu in een groep en/of werkomgeving.

Wij vinden de toegevoegde waarde van deze assessments groot omdat deze werkgerelateerd zijn. De uitkomsten bieden een goede basis voor het maken van keuzes en het bepalen van richting in je loopbaan. De assessments worden regelmatig gevalideerd en zijn gebaseerd op de DISC methode. 

Profielonderzoek

Dit onderzoek kan ingezet worden als selectie instrument, ben jij de juiste man/vrouw en de juiste plaats? Maar ook als ontwikkelingsinstrument. Het geeft weer hoe je als persoon bent. Je werk- en denk niveau worden bepaald. Je krijgt inzicht hoe je scoort ten opzichte van een te kiezen functiemodel en je kunt gematched worden aan veel verschillende beroepen. 

Wat brengt het in kaart:

 • Denkwijze - Opleiding en denkniveau: taalvaardigheid, verbaal redeneren, rekenvaardigheid, numeriek inzicht.
 • Karaktereigenschappen - Energieniveau, zelfbewustzijn, sociabiliteit, inschikkelijkheid, grondhouding, besluitvaardigheid, aanpassingsvermogen, onafhankelijkheid, oordeelsvorming.
 • Beroepsinteresses - Bijvoorbeeld: ondernemend, dienstbaar, creatief.

Praktische voordelen van het Profielonderzoek:

 • Via internet kan de test op elke gewenste locatie worden gemaakt.
 • Tijdsduur van het maken van de test is ongeveer 1.5 uur.
 • Vier digitale rapporten: individueel rapport, plaatsingsrapport, coaching rapport, beroepenmatch rapport
 • Je ontvangt uitgebreide rapportages

Prestatieonderzoek

Deze test meet werkmotivatie. Dit is arbeidgerelateerde informatie ten aanzien van productiviteit, kwaliteit van het werk, ondernemerschap, teamwerk, probleemoplossend vermogen en geeft daarnaast suggesties hoe je deze kunt verbeteren. Het meet motivatie energie: waardoor word je gemotiveerd en hoe reageer je op spanningen en frustraties? Het geeft antwoord op de vraag wat mensen beweegt.

Praktische voordelen van het Prestatieonderzoek:

 • Korte duur: circa 30 minuten
 • Via internet kan de test op elke gewenste locatie worden gemaakt. 
 • Laagdrempelig; het meet eigen inzicht
 • Je ontvangt een uitgebreide rapportage

Combinatie

Door de twee onderzoeken te combineren is het mogelijk objectief te meten hoe je werkelijk bent, maar belangrijker nog; hoe jij jezelf ziet. Waardevolle bouwstenen voor een goed zelfbeeld en je ontwikkelpotentie. Investeer in jezelf en vraag de assessments gemakkelijk online aan.

"Als er geen wind staat, moet je roeien!"

Visie

Ieder mens heeft talenten en beschikt over functionele mogelijkheden. Wij vinden dat elk mens met zijn talenten en functionele mogelijkheden moet kunnen deelnemen aan het arbeidsproces.

Wij, Taxi Personeelsdiensten, helpen en ondersteunen daarbij en begeleiden mensen in dit proces.

Onze kernwaarden zijn:

 • Vertrouwen
 • Werkplezier
 • Samenwerking
 • Verantwoordelijkheid
 • Doelgericht
 • Resultaatgericht

Wie zijn wij?

De bewezen succesvolle aanpak van Taxi Personeelsdiensten, met veel aandacht voor begeleiding en actieve markt verkenning, komt voort uit meer dan 35 jaar ervaring die Ed Bakker heeft opgedaan op de arbeidsmarkt en bij het vervullen van onder meer verschillende managementfuncties bij full-service uitzendorganisaties. Als People manager deed hij veel kennis en ervaring op in het opbouwen van relaties in het bedrijfsleven en bij (non-) profit organisaties.

Sinds 1999 maakt hij werk van re-integratie en outplacement. Zijn ervaringen, samen met zijn kritische visie op re-integratie, waren de aanleiding om een zelfstandig re-integratiebureau te starten. En met resultaat: Taxi Personeelsdiensten kent zeer tevreden klanten door een hoog percentage geslaagde trajecten en wordt door opdrachtgevers (op lokaal, regionaal en landelijk niveau) betrokken bij arbeids- en personeelsvraagstukken.

Onze professionele organisatie bestaat uit 4 bedrijven en 8 collega's consulenten.

Werkwijze

Een re-integratie-/outplacementtraject bij Taxi Personeelsdiensten kan op iverse manieren plaatsvinden. Wij begeleiden en plaatsen uw medewerker bij een nieuwe werkgever, maar omscholen naar een nieuw vakgebied of begeleiden naar zelfstandigheid behoort ook tot de mogelijkheden. We maken daarbij zoveel mogelijk gebruik van de kennis en vaardigheden waar de cliënt over beschikt.

Coaching

Onzekerheid of faalangst, een motivatiedip, problemen in de privésfeer, persoonlijke belemmeringen, stress: er kunnen allerlei redenen zijn waarom iemand een coaching traject ingaat. Door coaching helpen we onze cliënten met het krijgen van inzicht, het omgaan met belemmeringen en het ontdekken van hun eigen kwaliteiten en mogelijkheden en tenslotte het daarmee voorkomen van ziekteverzuim. Coaching zal, als onderdeel van een re-integratietraject, een succesvolle re-integratie bevorderen en dus een grote cliënt- en klanttevredenheid opleveren.

Coaching vinden wij een zeer belangrijk onderdeel van het re-integratietraject wat voor de cliënten vaak een belangrijke kwaliteitsverbetering van leven mogelijk maakt.

Op weg naar een nieuwe baan

Ons doel is om samen met medewerkers de markt te verkennen en actief op zoek te gaan naar een nieuwe baan. Het gaat er om dat we de werkwijze kiezen die bij de medewerker past, zodat het hun daadwerkelijk in beweging brengt. Uitgangstpunt is altijd zijn talenten en functionele mogelijkheden. 

Na het intakegesprek, waarin de door de cliënt gewenste functies worden besproken, worden bedrijven in kaart gebracht en middels actieve jobhunting door Taxi Personeelsdiensten benaderd. Vervolgens gaat de consulent van Taxi Personeelsdiensten met de cliënt mee op sollicitatiegesprek, en starten we meestal op basis van een proefplaatsing bij een nieuwe werkgever, begeleiding tijdens de proefplaatsing middels evaluatiegesprekken en nazorg.

Na de proefplaatsing word een arbeidscontract aangeboden.

'Naar werk' trajecten hebben als einddoel passend, betaald werk. 

Taxi Personeelsdiensten biedt bij trajecten de keuzemogelijkheid uit verschillende modules:

 • Arbeidsdeskundig advies
 • Coaching
 • Sollicitatietraining
 • Beroepenoriëntatie (plus beroepentest)
 • Arbeidsmarktoriëntatie

In overleg met de opdrachtgever en de werknemer bepalen we welke modules het beste resultaat opleveren. Daarnaast voorzien we onze opdrachtgevers van duidelijke rapportages met een helder overzicht van de ondernomen activiteiten.

Outplacement & Re-integratie

De medewerker neemt afscheid van zijn of haar baan. Dat kan moeilijk zijn, wij ondersteunen bij de verwerking van het verlies en de acceptatie van de nieuwe situatie. De wens van de opdrachtgever en die van haar medewerkers stellen wij centraal. 

Zelfanalyse en profilering

Tijdens het outplacement traject faciliteren wij de medewerker om zichzelf zo goed mogelijk te profileren op de arbeidsmarkt. Wij bieden een stappenplan om de benodigde kennis over zichzelf en de huidige arbeidsmarkt te krijgen en bieden verschillende workshops op maat om gewenste vaardigheden te ontwikkelen.

Re-integratie 2e spoor

Bij langdurig verzuim heeft de werkgever te maken met regels en verplichtingen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter. Samen met de medewerker doet de werkgever er alles aan om hem of haar zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. De inspanningen zijn in eerste instantie gericht (geweest) op terugkeer in de eigen functie of een andere passende functie binnen de organisatie. Als dit niet mogelijk is, dan wordt de focus gelegd op het vinden van werk buiten de organisatie. Taxi Personeelsdiensten biedt hierbij ondersteuning in de vorm van een re-integratie 2e spoortraject.